Εργατικά - Μισθοδοσία

Εργατικά - Μισθοδοσία

 • Υποβολή εντύπων σε δημόσιους οργανισμούς που αφορούν εργατικά θέματα
 • Προσλήψεις εργαζομένων
 • Συμβάσεις εργαζομένων
 • Καταστάσεις ωρών εργασίας
 • Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (Ο.Α.Ε.Δ.)
 • Μισθοδοσία για όλους τους τύπους αποδοχών (Ασθενείας, Υπερωρίες, Νυχτερινά, Αργίες κ.λ.π.).
 • Επιδόματα, Αδειών και αποδοχών Απόλυσης
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις μηνός
 • Αποδείξεις μισθών, προκαταβολών, εξοφλητικές.
 • Καρτέλες αποδοχών ανά εργαζόμενο.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμών.
 • Καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού.
 • Ανάλυση ενσήμων ΙΚΑ.
 • Καρτέλες (ΔΑΤΕ) ενσήμων εργαζομένων.
 • Βεβαιώσεις Εργοδότη.
 • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου (Internet).
Επικοινωνία