Λογιστικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με γνώμονα τη χρηματοοικονομική ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησης σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες για την επιχείρησή σας

Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς,  με γνώμονα τη χρηματοοικονομική ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησης σας.

Συνεχής ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα της επιχείρησης σας με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα που διαθέτουμε.

Ενημέρωση και παρακολούθηση του εκάστοτε φορολογικού πλαισίου σε συνεργασία με το νομικό τμήμα μας που πιστοποιεί τις υπηρεσίες μας καθώς οι νόμοι διαρκώς μεταβάλλονται και τροποποιούνται.

Αναλυτικά…

 • Συστάσεις – Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων,
 • Συγχωνεύσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Εταιριών,
 • Συμβουλές και προτάσεις για επιχορηγήσεις νέων επενδύσεων
 • Τήρηση βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μηχανογραφικά,
 • Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
 • Ενημέρωση Βιβλίου Απογραφής
 • Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 • Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (Α.Π.Δ.)
 • Σύνταξη Συνάφειας
 • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Δηλώσεις Φόρου Υπεραξίας από Μεταβίβαση Μετοχών
 • Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογικοί Συμβιβασμοί
Επικοινωνία