Ποιοι πρέπει να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό

post

Τέλος χρόνου σήμερα στην προθεσμία για την εκπλήρωση μιας πολύ σημαντικής υποχρέωσης φορολογικού χαρακτήρα για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Είναι η υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού ο οποίος αποτελεί και τη βάση για μια σειρά από ελεγκτικές και όχι μόνο λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης. Το πρόστιμο για μη δήλωση του λογαριασμού ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Η προθεσμία για την δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να έχουν εγκαταστήσει συσκευή αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS), λήγει σήμερα, 12 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει μικρή πιθανότητα να χορηγηθεί μικρή παράταση στη σχετική προθεσμία.

Η χρήσης του επαγγελματικού λογαριασμού είναι πολύ κρίσιμη για τη φορολογική διοίκηση καθώς μέσω αυτού:

– διενεργείται ο λεγόμενος προληπτικός φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατά τη διάρκεια προληπτικού επιτόπιου ελέγχου οι ελεγκτές μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα αν για τα ποσά που εμφανίζονται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια)

– συγκεντρώνονται και καταγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές μισθωτών και συνταξιούχων προκειμένου να τους χορηγείται η έκπτωση φόρου για την οικοδόμηση της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει, προκειμένου να λαμβάνουν το αφορολόγητο όριο, να δαπανούν ένα μέρος του εισοδήματός τους (10-20%) μέσω τραπεζικών καρτών ή με μεταφορές ποσών στους επαγγελματικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων και επαγγελματιών με τους οποίους συναλλάσσονται

– καταγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές όλων των φορολογούμενων προκειμένου να τους χορηγούνται λαχνοί για συμμετοχή στην φορολοταρία. Κάθε μήνα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναδεικνύει με κλήρωση χίλιους τυχερούς που ο καθένας κερδίζει από 1.000 ευρώ αφορολόγητα και ακατάσχετα

Η υπουργική απόφαση για τον επαγγελματικό λογαριασμό προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας με υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω POS. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή έως τις 12 Δεκεμβρίου

2. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

3. Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού.

4. Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

5. Δήλωση του ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

Πηγή: capital.gr